NİHAL ARVAS YANIK

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG
ÇOCUK / ERGEN TERAPİSTİ

 

Nihal ARVAS YANIK, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Ankara Üniversitesinde tamamlamıştır.

Okul öncesi kurumlarda ve özel bir psikiyatri merkezinde çocuk ve ergen üzerine çalışmıştır. Vineland Uyum- Davranış Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi – IV’ün standardizasyon çalışmalarında yer almıştır. Çocuklarda kullanılan objektif ve nöropsikolojik testler ile zeka testi eğitimlerini tamamlamıştır. Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Deneyimsel Oyun Terapisi ve 1. Düzey, 2. Düzey ve İleri Düzey EMDR Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır.

Farklı eğitim kurumlarında çocuklarla çalışan personellere ve ailelere yönelik seminerler vermiştir. Çocuk ve ergenlerde bireysel psikoterapi uygulamakta ve anne baba eğitimleri yapmaktadır.

Ankara / Neorama İş Merkezindeki ofisinde çocuk / ergen terapisi çalışmalarına devam etmektedir.

   UYGULAMALAR

 • WISC-IV Çocuklar İçin Zeka Testi

 • WISC-R Çocuklar İçin Zeka Testi

 • Standford Binet Zeka Testi

 • Gessel Gelişim Figürleri Testi [Öğrenme Güçlüğü Değerlendirmesi]

 • AGTE [Ankara Gelişim Tarama Envanteri]

 • Vineland Uyum-Davranış Envanteri

 • MMPI

 • Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

 • Marmara İlköğretime Hazır Oluş Testi

 • Peabody Resim Kelime Testi

 • Denver Gelişim Testi